TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

PDFYazdıre-Posta

Ziraat bankası Tarafında tarıma alanına yatırım yapacak olanlara düşük faizli kredi kullanma imkanı var.


 

 

 

Sayı : 28594

TEBLİĞ

GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/13)

 

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ

MADDE 18 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,

b) Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapması/yapacak olması,

c) Bakanlık tarafından 18/1/2008 tarihli ve 26760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SebzeTohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre hibrit/standart tohumluk üretimi yapması/yapacak olması,

ç) Bakanlık tarafından 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SebzeFidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,

d) Bakanlık tarafından 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre çilek fidesi üretimi yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,

e) Bakanlık tarafından 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MeyveFidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği ve 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ilePazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre sertifikalı/standart meyve ve asma fidanı/üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması ve fidan üretici belgesine sahip olması gerekir.

(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat sonrası tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme, ambalajlama ve depolama gibi faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya deney raporu aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, tohum üretimi, ıslah ve AR-GE sürecinde ihtiyaç duyduklarısera yatırımları, tohum test laboratuvarları, biyoteknoloji laboratuvarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir.

(4) Sebze tohumu üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde tohumluk beyannamesi alınır. Üretim sezonuna ilişkin dönem uyumsuzluğunda ise tohumluk beyannamesinin düzenlenmesini müteakip, Bankaya ibraz edileceğini, aksi takdirde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair üreticilerden taahhütname alınır.

YURTİÇİNDE ÜRETİLEN SERTİFİKALI TOHUM, FİDE, FİDAN KULLANIMI

MADDE 19 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,

b) Yurtiçinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen sebze fideleri ile üretim yapması,

c) Yurtiçinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi gerekir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(3) Kullanılan tohum, sebze fidesine ait tohum, çilek fidesi ve fidana ait sertifikaların ibraz edilmesi zorunludur.

(4) Düzenlenen faturalar üzerinde sertifika tarihi ve numarası yazılı olmalıdır.

 

KREDİ KONUSU İNDİRİM ORANI ( %) Kredi Üst Limiti ( TL )
Yatırım Kredisi İşletmeKredisi
BİTKİSEL ÜRETİM
Kontrollü örtüaltı tarımı 10.000.000
750.000 TL’ye kadar 50 50
750.001 -5.000.000 TL 50 25
5.000.001 – 10.000.000 TL 25 25
Yaygın bitkisel üretim 500.000
50.000 TL’ye kadar 50 50
50.001 -500.000 TL 25 25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi 100 75 1.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 100 100 10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı 50 50 1.000.000
Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı 50 50 5.000.000
İyi tarım/organik tarım uygulamaları 50 50 5.000.000
Haber Kaynağı: Tarımsal Haber - www.tarimsalhaber.com
Son Güncelleme: Salı, 27 Ağustos 2013 15:06  
Ürünlerimiz
Bilgi Bankası
Bize Ulaşın